Estera 01

 

The Bible in Croatian - translated by Tomislav Dretar

Biblija - preveo Tomislav Dretar

 

_________________________________________________________________________________________

 

Estera

_______

 

ESTERA GRčKA VERZIJA

 

Estera

(gRčki)

 

 

Mardošev san1 

 

A 1 Druge godine vladavine Artakserksa velikog, prvog dana Nisana, Mardoše imade jedan san. Potomak Jairosa, Semejasa, Kizajasa, potekao iz plemena Benjamin2, Mardoše bijaše jedan Židov nastanjen u Suzi3; bijaše to jedna važna osoba koja služiše na Kraljevu Dvoru.

 

3 On je bio među onima što ih Nabukodonozor, kralj Babilonije, bijaše prognao u iz Jeruzalema s Jekhoniasom, kraljem Jude4.

 

4 Mardoše imade jedan san5: Evo buke i gužve, grmljavine i potresa, nemira na zemlji.

 

5 Evo dvaju velikih zmajeva6, oni se primicaše, obojica spremna na boj. Oni zakričaše; 6 na njihov krik, svaki narod se pripravi na bitku, gotov da zarati s narodom pravednika.

 

7 Evo dana tmina i mraka, zebnje i straha, tkačenja i nemira na zemlji.

 

8 Ona je uznemirena, narod pravednika sav, prestrašen svojim nevoljama; on se pripremi biti uništenim, 9 zavapi prema Bogu. No, od tog krika, iziđe, kao iz jednog malog izvora, jedna široka rijeka, jedna obilna voda.

 

10 Jedna se svjetlost podiže1 viša od sunca. Tad su poniženi digli se i progutali plemiće.

 

11 Kad se jednom probudio, Mardoše, koji bijaše vidio taj san i ono što je Bog bio odlučio učiniti, sačuva sve to u svom *srcu i, sve do noći, on želješe protumačiti ga svim sredstvima.

 

 

Mardoše otkriva jednu urotu kralju

 

(usp. Est 2.21-23; Est grč. 2.21-23)

 

12 Potom Mardoše se nađe na podiju u Dvoru u pratnji Gabata i Tara, dvojice kraljevskih *eunuha koji čuvaše dvorište.

 

13 On ih tada ču govoriti o svojim spletkama i nastojaše dopznati čime se oni to bave; on doznade da se oni pripremaju podići ruku na kralja Artakserksa. On ih odade kralju.

 

14 Kralj ispita obojicu eunuha koji, nakon što su priznali, bijahu uhićeni.

 

15 Kralj dade te činjenice zapisati da ih se sačuva u sjećanju; Mardoše ih također zapisa.

 

16 Potom kralj dade zapovijed Mardošeju da ostane u službi na Dvoru i on ga obasu poklonima za ono što bi učinio.

 

17 Bijaše također Haman Bugajos,1 sin Hamadatosa, kraljevog dostojanstvenika. Zbog te stvari dvojice kraljevskih eunuha on gledaše kako će naškoditi Mardošeju i njegovom narodu.

 

 

Gozba kralja Artakserksa

 

1 1 Bijaše to u vrijeme Artakserksovo2. Taj Artakserks vladaše nad 127 porajina sve od Indije.

 

2 U ono doba, kad kralj Artakserks dođe uzeti mjesto na svojem prijestolju u gradu Suzi, 3 treće godine svoje vladavine on priredi jednu gozbu za svoje prijatelj, za sve druge narode, za plemenitaše među Perzijancima i Medejcima, i za nadupravitelje3.

 

4 Potom, tijekom 180 dana, on pokazivaše bogatstvo svojeg kraljevstva i sjaj svojih bogatih zabava.

 

5 Poslije razdoblja pirovanja, kralj priredi, za sve narode koji se nalaziše u gradu, jednu svečanu gozbu od sedam dana, u dvorištu kraljevske palače.

 

6 Dvor bijaše urešen lanom, muslinom rastegnutim na konopima od lana i skerleta, na čavlima od srebra, na stubove od mramora i alabastera; bijaše tu divana od zlata i srebra na taraci1 od smaragda, sedefa i mramora; potom pokrivača od blistavih vezova, ruža posutih u krug 7 zlatnih i srebrenih kupa, jedan pehar optočen tamnocrveznim rubinom procijenjen na 30.000 talenata2. bijašetu dobrog vina na pretek, kojeg i sam kralj pijaše.

 

8 Ta gozba bi bez ograničenja: tako je htio kralj i on bijaše naložio natkonobaru da postupa prema svojoj želji i želji svačijoj.

 

9 Astin, kraljica, bijaše jednako priredila jednu gozbu za žene u kraljevskoj palači, ondje gdje bijaše kralj Kserks.

 

 

Nezahvalnost kraljice Vasti

 

10 Sedmog dana, kralj bijaše raspoložen; on tad reče Hamanu, Bazanu, Harbonaju, Tarau, Borazeu, Zatoltaju, Abatazu, i Tarabazu - sedmorici *eunuha u službi kralja Artakserksa -

 

11 da dovedu kraljicu pred njega da ju posjednu na prijestolje, stavi dijademu i pokaže ministrima i narodima svoju ljepotusvoju ljepotu: kako li ona bijaše lijepa!

 

12 Ali kraljica Astin odbi doći s eunusima. Tada kralj, razgnjevljen, zapade u veliku srdžbu.

 

13 On reče svojim prijateljima3: » To je tako odgovorila Astin? Eh dobro! Riješite i presudite ovaj slučaj.«

 

Potom muse primaknuše Arkesajos, Sarsatajos i Malezear, ministri Perzije i Medij1, koji bijahu kod kralja i sjede u prvom redu uz kralja.

 

15 Oni mu rekoše, prema zakonima, što bi trebalo učiniti kraljici Astin, budući da nije izvršila riječ kralja Kserksa prenesenu putem eunuha

 

16 Mukhajos uze tada riječ u nazočnosti kralja i ministara: » Nije to samo kralj koga je kraljica Astin, izvrgla ruglu, već također sve ministre i sve upravitelje kraljevske.

 

17 - Kralj njima bijaše naime prenio kraljičine riječi i način kojim ona njemu bijaše uzvratila-. Na isti način kako je ona uzvratila kralju Artakserksu, 18 tako će sve druge žene ministara Perzije i Medije, čim budu doznale za njen odgovor kralju, usudit će nanositi sličnu sramotu svojim muževima.

 

19 Ako to godi kralju, nek' izda jednu kraljevsku naredbu koja će biti upisana u zakone Perzije i Medije. I nek' nema drugog postupka! I nek' se kraljica Astin ne približava više kralju koji će njen naslov kraljice dati jednoj ženi drugoj boljoj od nje.

 

20 I nek odjekne zakon uspostavljen od kralja, koji će biti primijenjivan u njegovom kraljevstvu. Tako će sve žene okružiti pažnjom svoje muževe, od najsiromašnijeg do najbogatijeg.«

 

21 Stvar se svidje kralju i ministrima. Također kralj postupi slijedeći riječi Mukahaisove. I on posla po svem kraljevstvu pisma u svaku pokrajina prema njenom svakoj pokrajini na njenom jeziku, tako da ljude zahvati strah u njihovim kućama.

 

 1 Mardošev san: Poglavlja koja se ne nalaze u heb-rejskom tekstu Estera - kao što je slučaj u inicijalnom poglavlju - označena su jednim velikim slovom - Upućivanja na prijevod hebrejskog teksta Estera označena su jednostavno s Est.

2 Artakserks veliki: nesumnjivo Artakserks I koji naslijedi Kserksa I (vijdeti 4.6-7 i bilješke). Hebrejski i grčki tekst razlikuju se u imenovanju kralja (vidjeti Est 1.1) - Nisan: vidjeti u Glosaru pod kalenadr - Jairos, Semejas, Kizajas: helenizirana židovska imena (usporediti Est 2.5).

3 Suza: zimska rezidencija perzijskih kraljeva.

4Jekhonias kralj Jude: vidjeti Est 2.6 i bilješku.

5 Mardoše san: tumačenje sna Mardoševljevog dano je u F.1-10.

6 dva velika zmaja: simboli dobra i zla, predstavljeni u Est grč. Mardošejem i Hamanom; vidjeti F.4.

1 Jedna se svjetlost podiže ovdje to simbolizira spasenje.

1 Bugajos: nadimak koji bi mogao značiti "Razmetljivac".

2 vrijeme Artakserksovo: vidjeti A.1 i bilješku - kurzivna slova korištena su da označe zajedničke odlomke Estere hebr. i Estere grč.

3 svi drugi narodi ili pripadnici drugih nacionalnosti (osim Perzijanaca) - Medija , regija na sjevezrozapadu aktuelnog Irana, bijaše podvrgnuta od Perzijanaca. Vojska Perzije i Medije podrazumijeva vojsku perzijaskog carstva složenu od dva različita naroda.

1 bijaše tu divana od zlata i srebra na taraci: u ono doba uzvanici su jeli ležeći na divanima (vidjeti Am 6.4).

2 talenata: vidjeti u Glosaru pod novac.

3 svojim prijateljima: počasni naslov ( vidjeti 3.1 i 1 M 2.18 i bilješku).

1 Vidjeti 1.3 i bilješku.