GLAZBENI DIO PROGRAMA KRUGOVALNE POSTAJE ZAGREB

 

Kad smo preuzeli Radiostanicu Zagreb, zatekli smo vrlo skromnu organizaciju također i glazbenih izvedbi posvećenih, ponajprije, zabavnoj glazbi. Nastojali smo usavršiti te izvedbe i uvesti nekoliko novih popularnih emisija u kojima su nastupali mnogi obljubljeni pjevači i pjevačice, napose Andrija Konc. Uveli smo i glazbene izvedbe po "želji slušača", koje su bile vrlo obljubljene.

 

No smatrao sam posebno važnim ostvariti potrebne preduvjete za izvedbu djela klasične glazbe najvažnijih domaćih i stranih skladatelja, kako bi nasuprot ratnim ograničenjima naglasili postojanje i snagu hrvatskoga kulturnoga stvaranja.

 

Kao bivšem djaku zagrebačke Muzičke akademije, bilo mi je olakšano naći suradnike za ostvarenje ovoga kulturno-muzičkoga programa. S uspjehom izvršili su taj zadatak novi ravnatelj glazbenog odjela, skladatelj i muzikolog prof. Zlatko Grgošević, njegov tajnik Ivo Vuljević i mladi muzičari Zlatan Mlinarić i Bruno Dirigl (autor popularne koračnice "Naprijed mornari s plavog Jadrana!").

 

Prije svega, trebalo je raspolagati orkestrom koji bi, za razliku od postojećega, mogao izvoditi klasična djela komorne glazbe i manje simfonije. Vrlo brzo osnovali smo Komorni orkestar Hrvatskoma krugovala, sastavljen od uglednih muzičara i podpisali ugovore s vodećim hrvatskim dirigentima onoga vremena: s Lovrom pl. Matačićem, Krešimirom Baranovićem, Borisom Papandopulom, Mladenom Pozajićem i Draganom Gürtlom, koji je već od prije djelovao kao dirigent orkestra Radio Zagreba. Radi usavršavanja muzičkog izraza novog orkestra, angažirao sam njemačkoga glazbenika prof. Zauna za stalnoga dirigenta Komornog orkestra, po uzoru važnih europskih glazbenih tijela. On je svojom muzičkom kulturom i pedagoškim sposobnostima znatno doprinio visokoj glazbenoj razini orkestra.

 

Nešto malo kasnije uspostavljen je i Komorni zbor HK, kojeg je osnovao i vodio Mladen Pozajić. Bio je to sastav osobite muzičke vrijednosti.

 

Ostalo je pitanje nastupa novoga orkestra, jer postojeće prostorije za emitiranje u Vlaškoj ul. 116 bile su za taj orkestar premalene i neprikladne. Uspjeli smo postići ugovor s Hrvatskim glazbenim zavodom za nastupanje u velikoj dvorani Zavoda, a ujedno ostvariti i program javnih koncerata, uz nazočnost publike, i prijenos preko radija. Istodobno smo ostvarili jednogodišnji ugovor sa Zagrebačkom filharmonijom za stalno sudjelovanje na našim koncertima, u izvedbi većih simfonijskih djela, u Hrvatskom narodnom kazalištu. Na nekim koncertima sudjelovao je i Komorni zbor HK, koji je kao gost nastupio također i na jednom javnom koncertu Njemačkoga krugovala u Beču.

 

Tako je ostvaren, za tadanje prilike u Hrvatskoj, jedinstveni Ciklus šesnaest koncertnih večeri (1942.-1943.) objavljen u jednoj reprezentativnoj knjižici s naznakom rasporeda i datuma održanja koncerata toga razdoblja, prema unaprijed ustanovljenom programu, s komeutarima prof. Zlatka Grgoševića.

 

"Osnovna misao koja nas je vodila kod organizacije ovih koncerta, istakao sam u uvodu objave ovoga ciklusa, bila je želja da doprinesemo afirmaciji stvaralačkog duha hrvatskoga naroda, koji se tako sjajno manifestira u neprekinutom kontinuitetu od najstarijih vremena hrvatskih narodnih kraljeva do danas, kada proplamsava novom snagom i svježinom iz novih temelja vlastitog državnog života. Želimo dati jedan prilog više istini da je naša današnja stvarnost, obilježena jednom velikom značajnom revolucijom, više nego ikada prožeta duhom i kulturom."