Nastojanja pojačanja zagrebačkoga radioodašiljača i tehničkog usavršenja radio emisija

 

Nakon trinaest godina djelovanja, radio-stanica Zagreb, makar jed- na od prvih u Europi, još je uvijek imala odašiljač neznatne maše. Jugosrpskoj politici bilo je očito stalo, da se Radio Zagreb ne čuje dalje od gradske mitnice, kako su duhovito govorili Zagrebčani. Tek uspostavom Banovine Hrvatske otvaraju se mogućnosti poboljšanja hrvatske radioslužbe. Naporima svojega tehničkog odjela odašiljač je bio pojačan 1940. na 2 kW., a od ožujka 1941. na 4,5 kW., s kojim ulazi u novo razdoblje.

 

Tehnički odjel Radio Zagreba, koji je ostvario ova pojačanja, na čelu s ing. Branislavom Radićem, u suradnji s ing. Vjekoslavom Mužinićem, ing. Tihomilom Jelakovićem, kasnije pridošlim ing. Romanom Galićem i jednom ekipom vrlo sposobnih tehničara, nastavio je i nakon 10. travnja 1941. Svi spomenuti ostali su na svojim radnim mjestima, radeći na daljnjem pojačannu odašiljača i usavršavanju tehničkih uredaja za emisije i snimanje gramofonskih ploča. Stručnim radom uspjeli su, da je odašiljač Hrvatskoga krugovala proradio do siječnja 1942. sa snagom od 10 kW.

 

Rezultat ovoga pojačanja, koje je omogućilo slušanje HK u cijeloj Hrvatskcj i izvan njezinih granica, kao i kvaliteta govornih i glazbenih izvedbi i proizvodnja pučkih prijamnika, proizveli su povećanje broja radiopredplatnika od 45 na 60 tisuća. Iako je ovaj broj bio malen u usporedbi s drugim tadašnjim europskim državama. (npr. Švicarska je imala 680.000), predstavljao je velik pomak za naše prilike onoga vremena i nadmašivao daleko tiražu hrvatskih novina. Ako predpostavimo, da je svaki radio aparat slušalo u obitelji nekoliko osoba, dolazimo do približnoga broja od 250 do 300 tisuća slušača, što pokazuje veliku važnost Hrvatskoga krugovala kao informativno-odgojnog činbenika onoga doba.

 

Daljnji korak trebala je biti montaža modernog odašiljača proizvedenoga po Siemens-u, jačine 120 kW, koji je bio naručen već za vrijeme Banovine. Naručba je bila potvrđena po vladi Nezavisne Države Hrvatske. Predstavnik Hrvatskog krugovala u Berlinu, Ivo Vučićević, uspio je, uspostavljenim svezama sa Siemensom i drugini proizvodačima, pospješiti dostavu odašiljača za početak 1945., alije dostava zapela negdje u Austriji i odašiljač nije mogao biti dostavljen Hrvatskom krugovalu.