DRŽAVNI ZAVOD ZA KRUGOVALNU SLUŽBU "HRVATSKI KRUGOVAL"

 

U spoznaji potrebe nadoknaditi ono što je bilo propušteno tijekom 15 godina hrvatskoga radija, predložio sani donošenje zakona o normiranju radio-službe na cijelome području Nezavisne Države Hrvatske. Prijedlog je bio prihvaćen i 17. srpnja 1942. donesena je zakonska odredba kojom se "Za cjelokupno područje Nezavisne Države Hrvatske osniva u Zagrebu državni zavod za krugovalnu službu pod imenom Hrvatski Krugoval" (paragraf 1). "Svrha je Zavoda, da na cijelom području Nezavisne države Hrvatske ustrojava krugovalnu službu i njome upravlja na način, da služi uljudbenom, prosvjetnom, moralnom i gospodarskoni razvitku hrvatskog naroda u domovini i inozemstvu" (paragraf 2). "Djelokrug zavoda Hrvatski krugoval obuhvaća sve poslove, koji se odnose na izgradnju, izvedbu, ustrojstvo i vođenje cjelokupne krugovalne službe u državi. Sve krugovalne postaje u državi stoje pod njegovom upravom i njegovim nadzorom. Nove krugovalne postaje može na području Nezavisne Države Hrvatske osnivati samo Hrvatski krugoval" (paragraf 3). "Državni zavod za krugovalnu službu Hrvatski krugoval postaje vlasnikom cjelokupne imovine i svih uređaja krugovalnih postaja, koje se nalaze na području Nezavisne Države Hrvatske" (paragraf 4.). "Na čelu zavoda Hrvatski krugoval stoji upravitelj, koji je predstavnik Zavoda, a imenuje ga predsjednik vlade na priedlog pročelnika Državnog izvještajnog i promičbenog ureda" (paragraf 8). "Upravitelj Zavoda u svomu je radu izravno podčinjen pročelniku Državnog izvještajnog i promičbenog ureda, a za sveukupno poslovanje Zavoda odgovoran je predsjedniku vlade" (paragraf 9).

 

Ova Zakonska odredba stupila je na snagu objavom u Narodnim novinama 19. srpnja 1942. Istim danom imenovan sam upraviteljem Zavoda HK, obavljajući i nadalje, istodobno, dužnost ravnatelja Krugovalne postaje Zagreb. Sjedište zavoda bilo je također u Vlaškoj ul. 116.

Naziv "krugoval" zamijenio je službeno naziv "radio".