SVRŠETAK DJELOVANJA HRVATSKOGA KRUGOVALA

 

Već početkom 1945. bili su sve očitiji znaci mogućega povlačenja hrvatske vojske i vlade iz Zagreba. Nismo htjeli ostati skršenih ruku. Tražili smo načina kako, u tom slučáju, nastaviti radom KP Zagreb iz jednoga drugoga mjesta. Odlučili smo povući u Zagreb moderni banjalučki odašiljač i montirati ga na jedan kamion, a na drugi električni generator i potrebne uređaje za emitiranje, mikrofone, gramofonske ploče i priručnu biblioteku.

 

Ostvarenje ovoga plana naišlo je na nepredvidjene poteškoće. Jednoga dana banuo je neočekivano na krugovalnu postaju general Begić i rekvirirao za potrebe oružanih snaga naša dva kamiona, a da nije ni pitao kojoj su svrsi bila namijenjena. Potužio sam se dopisom Predsjedniku vlade dru Mandiću za ovaj neodgovorni postupak generala Begića i zatražio, da nam se oba kamiona vrate kako bismo mogli ostvariti nag plan nastavka emitiranja iz jednoga drugoga mjesta. Moj dopis bio je pozitivno ocijenjen, ali nam kamioni nisu bili vraćeni. Nije bilo druge, nego se staviti u ogorčenu borbu, da dođemo do druga dva kamiona.

 

U predsjedništvu Vlade kazali su mi da bi bilo najizglednije obratiti se na zapovjednika njemačke vojske u Zagrebu generala von Beckera, da nam ustupi dva kamiona njemačke vojske. Da bi se to postiglo, trebalo bi pridobiti odobrenje von Beckera, a kako je on oduševljeni tilatelist, bilo bi najbolje pokloniti mu kolekciju maraka Nezavisne Države Hrvatske. Započeo sam nesmiljenu potragu za Jubilarkama, no bile su već pohranjene i strogo čuvane s ostalim vrijednostima u posebnom skloništu. Bilo je nemoguće do njih doći. U toj očajnoj situaciji preostalo je još, kao jedini izlaz, dati von Beckeru veću količinu hrvatskih cigareta za njemačku vojsku.

 

Dr. Filip Crneković, upravitelj Državnih monopola, odazvao se spremno našoj molbi i poslao odmah Upravi Hrvatskoga krugovala oko 20.000 cigareta. lzgledalo je, da je time problem kamiona bio riješen.

 

Trebalo je još samo, prema uputi von Beckera, preuzeti ih u Maksimiru, gdje su bila parkirana njemačka vojna vozila.

 

Otišao sam odmah u Maksimir i ostao zapanjen vidjevši groblje kamiona, tenkova i raznih drugih njemačkih vozila, koja su, napuštena, bez pogonskoga goriva ležala na poljanama Maksimira.

 

Pitao sam se je li moguće, da su nepoznavanje činjenica i konfuzije naše Vlade bili toliki? Vratio sam se neobavljena posla. Hrvatski krugoval ostao je bez potrebnih kamiona.