POSJET HRVATIMA AUSTRALIJE

 

Krajem ožujka 1988. primio sam poziv Mjesnih odbora Australije, da ih posjetim i da budem ujedno i govornik na prestojećim proslavama 10. travnja. S oduševljenjem sam primio poziv, uz ogradu da troškove puta snosim ja, osobno.

 

Izravnim lijetom iz Buenos Airesa, preko južnoga pola, stigao sam 7. travnja 1988. u zračnu luku Melbourne-a, u 15 sati. Dočekali su me na uzletištu glavni tajnik IO Tomislav Bošnjak, s ocem i majkom i bratom Marijanom, te Ivan Ćorić s još nekim dužnosnicima MO HNV-a.

 

Krenuli smo odmah u gostoljubivi dom obitelji Bošnjak, gdje sam odsjeo.

 

Tako je započeo moj boravak u Australiji i proslijedio prema Geelongu, Sydneyu, Perthu, Camberri, Brisbane-u, Adelaide-u.

 

Svuda bratski primljen, uspostavio sam konstruktivne dodire s Mjesnim odborima HNV-a i vodećim djelatnicima, odkrio i upoznao novu, nepoznatu mi generaciju hrvatskih emigranata.

 

Govorio sam i na veličanstvenim proslavama 10. travnja u Geelongu, Melbourne-u i Sydneyu, ali sam se brzo uvjerio, da ovoj generaciji hrvatskih emigranata nije potrebno tumačiti značenje 10. travnja u našoj borbi za obnovu hrvatske države, jer svijest o tom značenju nose u krvi.

 

U Australiji sam se prvi put susreo s običajem čestitanja 10. travnja. Isto kao što čestitaju "Sretan Božić", čestitaju si medusobno "Sretan 10. travanj!" i dijele naljepnice ŽIVIO DESETI, DAN N.D.H., TRAVANJ. Velebne proslave održavane su pod geslom: "Deseti Travanj–pogledu budućnost"

 

 

HRVATSKO NARODNO VIJEĆE

CROATIAN NATIONAL CONGRESS

INFORMATION OFFICE

 

P.O. BOX 205, FOOTSCRAY. Vic. 3011. AUSTRALIA. TEL. (03) 375-3684

RASPORED PUTA dr. LATKOVIĆ PO AUSTRALIJI

 

PONEDJELJAK 10/04/1989.

ANSTT LIJET 16 MELBOURNE 11.00 — SYDNEY 12.10 SATI

 

UTORAK. 18/04/1989.

AMSET. LIJET 94 SYDNEY 1.3t0 pm — COOLLANGATA 2.40 p.m.

 

NEDJELJA 23/04/1989.

ANSETT LIJET 77 BRISBANE. 6.30 — SYDNEY (PRESJEDANJE) ANSETT LIJET 240 SYDNEY 6.15 — PERTH 11.20

 

SRIJEDA 26/04/1989

ANSETT LIJET 257 PERTH 2.31; — ADELAIDE 6.40

 

UTORAK 02/05/1989

ANSETT LIJET 205 ADELAIDE 12.00 — MELBOURNE 1.35

 

Za sve pojedinosti su zaduženi mjesni odbori na svakom području. Za posjet Sydneyu organizira sve pojedinosti P.S M.O. HNV-a za NSW – predsjednik Marko Popović, tajnik Ivan Jukić.

 

Sydneysko područje je također zaduženo za organiziranje posjeta Canberri. U Canberri je predsjednik Vicko Potrebica i tajnik Ivica Šoštarko. U Brisbanu je predsjednik Ante Leko, a tajnik Mile Leko.

 

U Adelaidi je predsjednik Božidar Rameša, a tajnik Renato Dešpoja. Za posjet Perthu je zadužen sabornik Stjepan Asić ujedno i predsjednik tamošnjega mjesnoga odbora.

 

Govor održan na proslavi 10. travnja u Gradskoj vijeénici u Sydneyu, objavljen u cijelosti u Hrvatskom Vjesniku

 

Melbourne, 14. travnja 1989.

Hrvatska braćo i sestre!

 

Razne misli i osjećaji bude se u svakome od nas kad se sjećamo dana Desetoga travnja.

 

Ima među nama onih, koji su taj dan i Domovinu hrvatsku doživjeli tek po predaji svojih roditelja i po onome što su naučili u hrvatskim iseljeničkim školama: onih, koji su ostavili domovinu kao malena djeca i imaju tek blijede predočbe o rodnoj grudi na kojoj su se rodili, onih koji su se školovali u jugoslavenskim školama i učili iskrivljenu hrvatsku povijest, napose razdoblje Nezavisne Države Hrvatske i, napokon, nas kojih nas je sve manje, koji smo osobno doživjeli taj veliki dan 10. travnja, kad se je hrvatski narod "plebiscitarno opredijelio za svoju državu", nas koji smo doživjeli godine borbe i stradanja za njezino održanje i naš tragični exodus, simboliziran imenom Bleiburg.

 

Ovaj mozaik hrvatskih sudbina, i ovdje prisutnih, simbolizira naš narodni udes. Daje pečat i našim proslavama 10. travnja — ne samo ovdje, nego i diljem hrvatske dijaspore, a vjerujem, i u Domovini. Nema nikakve sumnje, da se i ondje sjećaju toga dana još žive udovice hrvatskih vojnika i mučenika i njihova preživjela djeca, koja u svojim srcima nose čemer poniženja i zatora, kojemu su bili izloženi. I makar oni ne mogu javno slaviti dan hrvatske državnosti, makar oni ne drže govore, kao mi ovdje u dijaspori, vjerujem, — a to se već i jasno razabire — da oni nose u srcu jasno opredjeljenje za Hrvatsku.

 

To opredjeljenje pokretalo je hrvatski narod i onda kad je kidao lance jugosrpske tiranije i uspostavio svoju Nezavisnu Državu Hrvatsku. Bili smo u tim danima svi jedno, stranačke i društvene razlike ustuknule su pred veličinom svitanja Dana hrvatske slobode. Uz borce domovinskog Ustaškog pokreta, i Hrvatska Seljačka stranka, preko svoje Seljačke i Građanske Zaštite, kao i brojni hrvatski časnici i dočasnici i nebrojeni neznani vojnici, odigrali su važnu ulogu u razoružavanju jugoslavenske vojske i uspostavi nove vlasti, uzornim izrazom patriotizma i discipline, tako da je taj veliki revolucionarni obrat izvršen bez prolijevanja krvi i bez anarhičnih pojava, koje redovito prate ovakove preokrete. Po svjedočanstvu brojnih suvremenika, opći zanos i veselje stečene slobode obilježilo je te dane kao dane slavlja i pobjede, nepomućene sjenom mržnje i osvete. Možda će netko pomisliti da ova tvrdnja predstavlja idealiziranje tih povijesnih dogadaja, ali takav je doista bio "deseti travnja", tako smo ga doživjeli. No, ovo svjetlo stečene slobode bilo je ubrzo pomračeno. Već 13., 14. i 15. travnja počeli su prvi četnički pokolji (hrvatskog pučanstva) u hercegovačkim selima Čapljini, Ilići i Cimu i zapalili plamen mržnje i razaranja u kojem će Hrvatska, u samoobrani pred udruženim, premoćnim neprijateljima izgarati i krvariti pune četiri godine, na kraju slomljena, ali nepobjeđena.

 

Naš narodni neprijatelj nastoji svim sredstvima, koja mu stoje na raspolaganju, pokolebati i slomiti neugašenu težnju hrvatskoga naroda da ponovno ostvari svoju državnu nezavisnost. U tom nastojanju pokušava nametnuti uvjerenje novim hrvatskim čimbenicima da Nezavisna Država Hrvatska Nije bila izraz volje hrvatskoga naroda, nego umjetna tvorevina nacionalsocijalističke Njemačke i fašističke Italije, prolazna etapa u njihovoj strategiji stvaranja "novog poredka". Ali povijesne činjenice pobijaju ovu raširenu tvrdnju, povijesna istina je dijametralno oprečna. Njemačka i Italija nisu, sve do pred rat, radile na rušenju Jugoslavije, nego, naprotiv, na njezinom jačanju. Nastojale su privući je u savez Trojnog pakta, što im je i uspjelo 25. ožujka 1941. Nisu Hrvati, kao narod, niti njegovi tadanji politički predstavnici, proglasili hrvatsku državnu nezavisnost "pod okriljem" sila Osovine, nego su ih stavili pred gotov čin. Prirodno je da su tražili priznanje uspostavljene hrvatske države od njih, sila koje su srušile Jugoslaviju, a ne od zapadnih saveznika, kojima su se uzalud obraćali raznim memorandumima već od 1919. nadalje. Još prije potpisa mirovnih ugovora bila je predana predsjedniku Wilsonu predstavka s preko 160 tisuća potpisa hrvatskih državljana i državljanki koji su zahtijevali "neutralnu hrvatsku seljačku republiku na temelju međunarodno priznatoga samoodredđenja naroda" i "saziv posebne hrvatske konstituante, i to bezuvjetno prije nego što mirovni kongres u Parizu stvori konačnu odluku o sudbini hrvatskog naroda".

 

Dojmove o mojem boravku medju Hrvatima Australije, zabilježio sam neposredno nakon povratka u Buenos Aires, u članku oslovijenu: "Hrvatsku sam doživio u Australiji", objavljenu u Vjesniku HNV-a, svibanj br. 2. 1989. – Donosim ga u nastavku:

 

HRVATSKU SAM DOŽIVIO U AUSTRALIJI

 

Moj prvi dojam u susretu s našom iseljeničkom zajednicom u Australiji bio je osjećaj susreta s domovinom. Taj osjećaj bio je prisutan u meni od početka moga boravka u Australjii. u Katoličkom centru "Leopold Mandić" u Sunshineu, okružen s oko 1.000 hrvatskog puka svih dobi, imao sam osjećaj da sam stupio na hrvatsko tlo, da je to dio hrvatske zemlje prenesen u Australiju. Ti Ijudi govorili su svojim hercegovačkim i dalmatinskim narječjem, kao da su još uvijek u svom selu i okružju.

 

Nisam odsjedao u hotelima, uvijek sam bio gost obitelji u mjestima koje sam posjetio. Ta okolnost mi je omogućila ne samo doživjeti izvanrednu gostoljubivost, nego i neposredno upoznati hrvatske domove, obiteljski život i ljude u njihovoj intimnosti. Velike i komforne kuće, koje su naši iseljenici sami sazidali, nisu domovi skorojevića koji čine sve moguće da postanu što sličniji australskom gradjaninu. Naprotiv! Ti su domovi, čak nerazmjerno, ukrašeni hrvatskim grbovima, zastavama, narodnim uspomenama, križevima, slikama velikana i svetaca, u njima se vjerno čuvaju hrvatski običaji, hrvatski jezik – narječje kraja, molitva prije svakog obroka... Osjetio sam u svemu tome upravo dirljivi izraz nacionalnog i vjerskog osjećanja, potisnutog u njima od djetinjstva, zabranjenog i kažnjivog u vlastitoj domovini, a sada oslobodjenog ovdje, u tudjini!

 

Hrvatska zajednica u Australiji predstavlja važnu, vjerojatno najvažniju i najčvršću hrvatsku iseljeničku skupinu, ne samo po broju, nego i po živoj nacionalnoj svijesti, koju je sačuvala u tudjini. Gotovo u cijelosti sačinjava je radnički stalež, sa skromnom naobrazbom, u prosječnoj dobi između 40 do 50 godina. Prirodjenom inteligencijom, sposobnošću i prodornošću, hrvatski čovjek, radnik, postigao je u relativno kratkom vremenu standard australskih gradjana, možda i viši od prosjeka. No, značajno je, da se njegov interes nije ograničio samo na težnju osobnog ekonomskog napredka, nego se izrazio i u težnji za društveno-nacionalnim okupljanjem. Veliki, moderni domovi (klubovi), crkve i vjerska središta, koja je hrvatski poslijeratni iseljenik podigao u Australiji, dokaz su njegove nacionalne svijesti, koju izražava svojom potrebom za nacionalno-društvenim i vjerskim okupljanjem. Oni, koji kritiziraju gradnju tih domova i crkvi kao "lošu inverziju kapitala", jer da sve to ne služi domovini i da će sve to ostati u Australiji, zaboravljaju da bez tih domova i vjerskih središta naš useljenik u Australiji ne bi bio sačuvao svoju hrvatsku svijest, kako ju je sačuvao. Osim toga, dokazom su više vrijednosti našega čovjeka, koji ima potrebu da se izrazi ne samo u svojem privatnom životu, nego i u životu zajednice. Dokaz su, takodjer, što može naš čovjek postići u slobodi i u slobodnom ekonomskom tržištu. Sve ovo učvršćuje vjeru u hrvatskog čovjeka, graditelja buduće hrvatske države. Ove opće karakteristike naših novih useljenika u Australiji odrazuju se, u izvjesnoj mjeri, i u njihovom političkom djelovanju. Dakako, u političkom radu dolaze do izražaja i medjusobni rivaliteti, naš urodjeni individualizam, osobna i grupno-stranačka nesnošljivost, što dovodi do sukoba i razdvajanja, premda svi zastupaju u načelu, opći nacionalni program uspostave samostalne hrvatske države.

 

Stekao sam dojam da Mjesni odbori HNV-a djeluju kao korektiv tog latentno konfliktnog mentaliteta, premda nisu ni oni od toga posve oslobodjeni. Unatoč tih ljudskih nedostataka, prispodobnih našem hrvatskom mentalitetu i unatoč relativno malog broja našeg članstva u odnosu na cjelokupnu hrvatski svjesnu zajednicu u Australiji, uvjerio sam se da naši Mjesni odbori predstavljaju konstruktivnu, dinamičnu, brojčano najveću, najvažniju i najbolje organiziranu političku snagu unutar australske hrvatske zajednice. Prisustvovao sam nizu sastanaka s upravama i članstvom naših MO-a u Sydneyu, Melbourneu, Geelongu, Canberri, Brisbaneu, Perthu i Adelaideu i uvjerio sam se o organizacijskoj sposobnosti, aktivnosti i požrtvovnosti našega članstva, među kojima se ističe niz nadarenih političkih djelatnika. Održavanjem redovitih mjesečnih sastanaka nekih Mjesnih odbora, sastanaka s mladeži, aktivnim sudjelovanjem u promičbenoj djelatnosti, značajnim i raznovrsnim akcijama za prikupljanje materijalnih sredstava, potrebnih za političko djelovanje izvršnog odbora, Mjesni odbori u Australiji prednjače u mnogočemu organizacijama HNV-a na drugim kontinentima.

 

Nema sumnje da je porazno za naš narodni bitak da su znatni dijelovi hrvatskog življa otkinuti i presadjeni u tudje zemlje. Ali doživljaj ove "iseljene Hrvatske ", odraz te naše narodne zle kobi, povezuje se ipak s jednim utješnim osjećajem: spoznajom snage i volje hrvatskog čovjeka da sačuva svoj narodni identitet. Ne trebamo se bojati da tamo u Australiji grade jednu drugu Hrvatsku. Osjetio sam i uvjeren sam, da hrvatski čovjek nosi svoju Hrvatsku sa sobom, u srcu, gdje god on bio, i sve što radi i gradi, njegovi domovi i crkve, izraz je te njegove Hrvatske, njegove čežnje da sačuva svoju Hrvatsku, da se bori za svoju Hrvatsku i da se vrati u svoju slobodnu Hrvatsku!