ZAKLJUĆNO ZASJEDANJE IZVANREDNOGA SABORA HRVATSKOGA NARODNOGA VIJEĆA

 

U ZAGREBU

 

Zadovoljstvo suradnjom

 

ZAGREB – Nastavljajući izvanredno zasjedanje započeto 25. kolovoza u Münchenu, sinoć se u Zagrebu okupilo 27 od ukupno 30 sabornika Hrvatskoga narodnog vijeća. Upućujući pozdrave predsjedniku Republike Hrvatske dr. Franji Tuđmanu, predsjedniku hrvatske vlade Josipu Manoliću i predsjedniku Sabora dr. Žarku Domljanu, predsjednik Sabora Hrvatskoga narodnog vijeća dr. Radovan Latković izrazio je zadovoljstvo i veselje sabornika HNV-a zbog poziva hrvatskog vrhovništva da zasjedanje započeto u Münchenu zaključe u Zagrebu.

 

Predsjednik Sabora HNV-a potom je pročitao izjavu Sabora Hrvatskog narodnog vijeća, koja je jednoglasno prihvaćena.

 

Obavijest Večernjeg lista, 29. kolovoza 1990.

 

ZAKLJUČNO ZASJEDANJE IZVANREDNOGA SABORA U ZAGREBU održano je još iste večeri, 28. kolovoza 1990. u sali za konferencije Hotela Dubrovnik, uz nazočnost hrvatskih informativnih medija. Zasjedanje je zaključeno čitanjem IZJAVE IZVANREDNOGA SABORA.

 

 

IZJAVA IZVANREDNOGA SABORA HNV-a MÜNCHEN — ZAGREB

 

Hrvatsko narodno vijeće, državotvorno, izvanstranačko političko tijelo Hrvata u iseljeništvu, održalo je izvanredno zasjedanje svoga Sabora od 25. do 29. kolovoza 1990. u Münchenu i Zagrebu s ciljem, da razmotri razvoj dogadjaja u domovini, uzrokovan izbornom pobjedom Hrvatske demokratske zajednice i uspostavom zakonite hrvatske vlade, te da donese potrebne zaključke o svom uključenju u novonastale demokratske procese u Hrvatskoj.

 

Poziv predsjedništva Republike Hrvatske, da Hrvatsko Narodno Vijeće održi izvanredno saborsko zasjedanje u Zagrebu, primili smo sa zadovoljstvom i kao izraz potvrde našega rada na dobrobit hrvatskoga naroda.

 

Zasjedanje Sabora HNV-a u Zagrebu simbolizira kraj jednoga dugoga, mukotrpnoga razdoblja, u kojem se silom pokušalo spriječiti zajedništvo iseljene i domovinske Hrvatske. Zajedništvo svih hrvatskih snaga je danas iznimno važno, kako bi se spriječila urota protiv mlade demokracije u Republici Hrvatskoj.

 

Tijekom naših zasjedanja došli smo do slijedećih zaključaka: Iako su učinjeni važni koraci u afirmaciji hrvatske državnosti i pluralističke demokracije, naši neprijatelji rade protiv oživotvorenja prava hrvatskoga naroda na samoodredjenje do odcjepljenja.

 

Rodoljubna dužnost nam nalaže podporu demokratski izabranoj vlasti pod predsjedništvom dr. Franje Tuđmana za očuvanje dosadašnjih i daljnjih dostignuća hrvatske državne suverenosti.

 

Neophodno je, da Hrvatska bude sposobna braniti svoju zakonitu vlast, te da postane priznati član medjunarodne zajednice država.

 

U demokratskoj hrvatskoj državi problemi svih gradjana, pa tako i problemi Srba u Hrvatskoj, ne mogu se rješavati na barikadama, na cestama, otimanjem oružja i teroriziranjem mirnoga hrvatskoga pučanstva u njegovoj zemlji, nego samo u hrvatskom Saboru.

 

Pokušaji destabilizacije Hrvatske otežavaju proces učvršćivanja demokracije i obnove gospodarstva i štete svim njezinim gradjanima.

 

Vjerujemo, da će izborni proces postignut u Republici Hrvatskoj biti takodjer ostvaren i u Republici Bosni i Hercegovini, te da će donijeti narodima ove repulike demokratske slobode i gospodarski napredak kao i očuvati njezinu cjelovitost.

 

Ocijenjujemo takodjer, da će se i u ostalim krajevima, gdje žive Hrvati, izboriti slobode, koje uživaju narodi u Republici Hrvatskoj.

 

U ovomu prijelomnom razdoblju, u kojemu još nije dovršen proces podpune državne samostalnosti Hrvatske, Sabor HNV-a, dosljedno svojoj osnivačkoj povelji, drži da može pomoći na područjima informiranja i povezivanja, kako sa stranim čimbenicima, tako i s hrvatskim iseljeništvom, djelovanjem brojnih mjesnih ogranaka, informativnih ureda i sredstava javnoga priopćavanja.

 

Držimo da je dužnost svih Hrvata, u domovini i u svijetu, poduprijeti hrvatsku vladu u onome što je danas najbitnije, a to je daljnje učvršćivanje hrvatskoga suvereniteta, konsolidacija demokracije i osiguranje socijalne pravde, temelja za uspostavu i trajno oëuvanje hrvatske državnosti, blagostanja i napredka hrvatskoga naroda.

 

Zagreb, 29 kolovoza 1990.

 

Predsjednik Izvršnog Odbora             Predsjednik Sabora HNV-a

Dr. Mate Meštrović                              Dr. Radovan Latković