HRVATSKO ARGENTINSKI  KULTURNI KLUB
CLUB CULTURAL CROATA   -   ARGENTINO
   Benjamín Matienzo 2532  -  Buenos Aires
                 Tel.  4771 - 4954

 

Poziva sve svoje članove i prijatelje u prostorije Kluba u petak
03.
ožujka 2006. u 20. sati na izlaganje koje će održati 

 

Dr. Krešimir Franić

na temu

 

“ SITUACIJA U ISTRI – POKUŠAJ REGIONALIZACIJE “


Nakon izlaganja slijedi otvorena diskusija na kojoj će sudjelovati i
puljska novinarka gdja.
Tatiana Štambuk  

 

Buenos Aires, veljača 2006.

 

 

 

Poslije izlaganja zakuska.

 

- - - - - - - - - -

 

Informa e invita para el dia 3 de marzo a las 20 horas a la charla que efectuara el Dr. Krešimir Franić sobre el tema

 

"SITUACION EN ISTRIA - INTENTOS DE REGIONALIZACION",

Lo acompańa la periodista seńora Tatiana Štambuk.

 

 

La conferencia se desarollara en el idioma croata.

 

Al concluir se servira un copetin