110. OBLJETNICA SMRTI SLUGE BOŽJEGA PETRA BARBARIĆA 

 

1897.-2007.

 

 

PREDSTAVLJANJE PRETISKA

 

PRVE BIOGRAFIJE SLUGE BOŽJEGA PETRA BARBARIĆA

 

I

 

DOKUMENTARNI FILM O NJEMU

 

 

Velika dvorana Bazilike Srca Isusova

 

u Zagrebu, Palmotićeva 31

 

u petak 13. travnja 2007. u 19,30 sati

 

Knjigu je napisao austrijski isusovac o. Antun Puntigam 1900. g. pod naslovom:

 

„PETAR BARBARIĆ – HRVATSKI UZOR MLADIĆ“

 

O knjizi će govoriti:

 

1. Vlč. Nedjeljko PINTARIĆ, direktor Glasa Koncila, nakladnik pretiska prve biografije

 

2. Prof. dr. Božidar NAGY, DI, vice-postulator kauze za beatifikaciju Sluge Božjega Petra Barbarića

 

3. Dipl.ecc. Stanko BARBARIĆ

 

 

Nakon predstavljanja knjige bit će prikazan tridesetminutni dokumentarni film o Sluzi Božjem Petru Barbariću koji je snimila Hrvatska televizija, a bio je već prikazan na HRT na Uskrs ove godine.