Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Izvješće u svezi poduzetih aktivnosti na utvrđivanju ratnih zločina
počinjenih za vrijeme i neposredno nakon II. svjetskog rata

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske redovno izvješćuje Hrvatski
sabor o aktivnostima u svezi rada na pojedinim područjima pa tako i u
svezi ratnih zločina počinjenih za vrijeme i neposredno nakon II.
svjetskog rata. Hrvatski sabor i ove je godine izvješten o radu na
ovom području u Godišnjem izvješću Državnog odvjetništva Republike
Hrvatske za 2006. godinu.

S obzirom na teškoće koje postoje u svezi pribavljanja dokumentacije i
utvrđivanja odgovornih osoba iz tadašnjih vojnih i civilnih struktura,
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je najprije zatražilo
istraživanje od strane Hrvatskog državnog arhiva, a kako tim
istraživanjem nisu dobiveni zadovoljavajući odgovori, to je u suradnji
sa Hrvatskim državnim arhivom osmišljen istraživački projekt u svezi
ratnih zločina počinjenih za vrijeme i neposredno nakon II. svjetskog
rata. Radi se o izuzetno složenom istraživačkom projektu koji prelazi
same granice mogućeg utvrđivanja kaznene odgovornosti te je 22.
kolovoza 2007. Hrvatski državni arhiv izvijestio Državno odvjetništvo
Republike Hrvatske kako bi to istraživanje vodilo više timova. Na čelu
prvog tima bili bi istaknuti stručnjaci iz Hrvatskog instituta za
povijest, drugi tim vodili bi stručnjaci koji rade na prikupljanju
dokumentacije vezane uz Bleiburg i Križni put, dok bi treći tim vodio
Ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva i, upravo, ovaj treći tim ima
zadaću pretraživanja arhiva u drugim državama, a napose arhiva Vojno-
historijskog instituta u Beogradu i Vojnih arhiva u Londonu. Sva ta
tri tima djelovat će usklađeno i samo istraživanje, s obzirom na
složenost, zahtijeva određeno vrijeme.

Dodajemo, kako istovremeno, a vezano za istraživanja koja se obavljaju
u Republici Sloveniji, i izvide koje provode pojedina državna
odvjetništva povodom pojedinih zločina na lokacijama u Republici
Hrvatskoj i Sloveniji te povodom prijava o mogućim odgovornim osobama,
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je 20. kolovoza 2007. od
Vrhovnog državnog tužilaštva Republike Slovenije zatražilo sve
raspoložive podatke u svezi pojedinih ekshumacija kao i istraživanja
koja se provode u Republici Sloveniji. Prema obavijestima koje ima
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Vrhovno državno tužilaštvo
Republike Slovenije će udovoljiti ovoj zamolbi.

Sve prethodno rečeno, omogućit će da se sustavno i na znanstvenoj
osnovi utvrdi gdje su zločini počinjeni, tko su mogući počinitelji te
njihovi naredbodavci, a što bi sve u konačnici omogućilo državnom
odvjetništvu pokretanje kaznenih postupaka. (29. 8. 2007.)