FRANJEVACKA CRKVA I SAMOSTAN FRANJEVACKA CRKVA I SAMOSTAN
Radoslav Tomić
Slika je vrijedno djelo venecijanske umjetnosti prvih desetljeća XVI. stoljeća. Monumentalno zamišljeni likovi i njihova draperija krupna ukrasa, vješto oblikovane fizionomije pokleklih vjernika, a poglavito krajolik u perspektivi, ukazuju da je slikar poznavao ne samo mletačko već i srednjotalijansko slikarstvo. Njezin je autor Benedetto Diana (oko 1450.-1525.) i datira se oko 1520. godine.

Na sjevernom zidu crkve izložena je i pala portutile s prikazom Bogorodice bezgrešnog začeća. To je barokna kopija starije slike koju je 1518. bio naslikao Nikola Bralić. Kopiju je izradio svestrani Splićanin Mihovil Luposignoli (Split, 1693.-1750.) prema narudžbi istoimene bratovštine i župana Pavla Kragujevića 1727. godine, kako je i zapisano na svitku u gornjem dijelu slike:


1518
DEL MESE DI GENARO
FECE L'ORIGINALE NICOLA
BRALICH GIACOSTINO ED
IO MICHELE LUPOSIGNOLI
HO ESTRATTO LA PRESENTE
COPIA COME STA, E
GIACE COSI RICERCATO
DALLA CONFRATERNITA
DELLA STESSA B.
VERGINE DI CONCEZION
ERETTA
NELLA CHIESA DELLI
RR. PP. DI PALUDI L'ANNO 1727
FU XUPANO
PAOLO CRAGUIEVICH.

Uz Bogorodicu su naslikani biskupi, redovnici, kardinali, pape i crkveni naučitelji koji su zagovarali dogmu o Marijinu bezgrešnom začeću. Uz Tomu Akvinskog, Dunsa Scota i druge prikazan je i Muhamed u orijentalnoj odjeći sa svitkom na kojemu je citat iz Kurana: Nullus et ex Adam qttem norr tenuit Satan, praeter Mariam et frlium eius (Nema nijednog Adamova potomka, koji nije bio pod vla.šćtt Sotone, osirn Marije i njezina Sina). Predaja tumači da je ova slika spasila samostan od turskih napada, koji su ga poštedjeli vidjevši na oltaru proroka Muhameda. Klaustar sagraden u prvim desetljećima XVI. stoljeća, smješten je, prema pravilu, sjeverno od crkve. U sredini je cisterna s dvije krune: jedna s grbom splitskoga kneza i mletačkoga plemića Vittoria Delfina iz 1453., a druga s franjevačkim grbom iz XVIII. stoljeća. Uokolo renesansni kanelirani piloni nose krov trijema. Uz južni i istočni zid trijema poredane su nadgrobne ploće koje su nekada bile u crkvi. Pripadaju uglavnom splitskim plemićkim obiteljima Alberti, Benedetti, Cuteis, Capogrosso, Florio, Marulić, Petrachis itd., a podignute su krajem XV. i prvoj polovici XVI. stoljeća. Skromnijeg su ukrasa grobnice iz XVII. i XVIII. stoljeća. Najljepše grobnice pripadaju Splićaninu, skradinskom i trogirskom biskupu Tomi Nigrisu-Mrčiću iz 1527. godine i plemkinji Katarini žuvić koja je umrla pri porodu. Obje su zamišljene na isti način: unutar sitnoklesanog okvira prikazan je u reljefu pokojnikov lik u suvremenoj odjeći, popraćen kićenim natpisom i obiteljskim grbom. Sa zapadne strane klaustra uklopljena je vitka četverokutna kula s istaknutim završnim dijelom, ostatak složenijga renesansnog obrambenoga sklopa. U obnovi samostana naručena je do tada izvrsno sačuvana blagavaonica. Od prvotnoga zdanja ostali su saćuvani neki kameni nosači stolova i slika Posljednje večere na zapadnom zidu.

Na južnoj strani crkve prislonjen je u XVIII. stoljeću zvonik. Prostrani samostanski vrt s razdjelnim šetnicama i visokim ogradnim zidom zadržava renesansnu hortikulturnu koncepciju.

Muzejska zbirka

Premda broj izložaka nije velik, muzejska zbirka u poljudskom samostanu čuva nekoliko dragocjenih umjetnina. U prvom se redu to odnosi na portret biskupa Tome Nigrisa (Split, 1450.- poslije 1531.) kojega je 1527. godine izradio Lorenzo Lotto (Venecija, oko 1480.1556.), kako je i zapisano na slici Laurentius Lottus 1527. Biskup je prikazan sklopljenih ruku u molitvi s raspelom i otvorenim brevijarom, krunicom i naočalima ispred njega. Nigrisovo staračko koštunjavo lice sijede brade i stisnutih usana otkriva slojevitost i snagu njegove prodorne lićnosti koja se istaknula ne samo u crkvenoj hijerarhiji i političkodiplomatskom životu već i u književnosti. Njegov je lik Lotto utopio u svjetlo koje podjednako intenzivno iskri na licu, rukama, odjeći i oslikanim inicijalima otvorenoga molitvenika. Nema dvojbe da je poljudski Nigrisov portret, sveden na malu formu i osloboden suvišaka, najljepša renesansna slika u Hrvatskoj. Na njemu se prožima britka fizionomija i sjetan pogled: kroz taj beskorisni pesirnizam Lotto nijansirano ocrtava psihologiju splitskoga prelata, impostirajući ga na klecalo u namjeri da njegovo lice i sklopljene ruke ispovjede sve slojeve njegove duše.

Uz poljudski samostan životom i djelom bila su povezana dva redovnika, sitnoslikar fra Bone Razmilović i drvorezbar fra Fulgencije Bakotić.

Fra Bone Razmilović (Radmilović; Split, 1626.-1678.) ispisao je i oslikao temperom na pergameni dva psaltira. U prvom svesku koji ima 107 folija stranice su ukrašene inicijalima i minijaturama s raznobojnim isprepletenim vrpcama, cvijećem i kukcima, dok se na 30. foliji u inicijalu potpisao: FRA BONE RAZMILOVICH 1670. Drugi, na istovjetan način ukrašen psaltir ima 77 folija, a na 45. foliju v. umjetnikov je potpis u latinskoj verziji: F. BONAVENT. SPALATENSIS FACIEBAT ANNO SALUT MDCLXXV. Razmilović nije radio figuralne kompozicije, već je umetao bakropise koje slobodno boji. Iako je praksa rukopisnoga oslikavanja knjiga u XVII. stoljeću posve zastarjela, fra Bonini psaltiri u spoju tradicije i svježega, stiliziranog rukopisa kojim oblikuje biljni i životinjski svijet, predstavljaju provincijalni ali posve vlastit likovni svijet.

Na sličan se način izražavao i drvorezbar i redovnik u poljudskom samostanu fra Fulgencije Bakotić (Kaštel Gomilica, 1716. - Amelija u Umbriji, 1792.). Dva se njegova raspela čuvaju u samostanskoj zbirci. Posebno je dojmljivo veće raspelo nastalo ugledanjem na gotićke izradevine u splitskim crkvama (Juraj Petrović), na kojima Krist visi mrtav, ispaćena, išibana, okrvavljena i izranjena tijela i lica obrubljena gustim pramenovima kose i okrunjena trnovom krunom. Isusovo je ispaćeno tijelo prekrito ranama iz kojih kapa zgrušana krv: ta muka i tjeskoba, smrtni hropac i jeza otvornih usta, odaju ne samo duboku i strastvenu Bakotićevu suživljenost s Kristovom sudbinom već i upućenost u suvremenu religioznu psihologiju.

HOME|INDEX| FOTOGRAFIJE

______________________________________
Studia Croatica Studia Croatica Blog Studia Croatica - Lexicon www.croacia.com.ar . . . .